CZ

Otevřenost

ilustrace

Nedílnou součástí naší práce je průběžné a podrobné informování zákazníka o provedených pracech.

O každém servisním zásahu vedeme podrobné záznamy, které měsíčně, nebo po dokončení prací zasíláme zákazníkům. Zákazník tak má neustálý přehled o příčinách problémů, způsobu řešení, časové náročnosti, ceně a dalších důležitých parametrech. Podrobná evidence a informovanost zákazníka pomáhá předcházet oboustranným nedorozuměním. V našich záznamech je pak možno snadno zpětně dohledat, který technik problém řešil, kdy, jak a s jakým výsledkem.

Jsme připraveni kdykoli objasnit, jakým způsobem jsme vyřešili závadu.

Případné technické nejasnosti se snažíme vysvětlovat pokud možno netechnicky a srozumitelně. Jen zákazník, který ví proč problém vznikl a jak může být odstraněn, nebo jak mu lze předejít může být skutečně spokojený.

 

© Elite Computers 2018