CZ

Realizace datových sítí

Mají-li počítače rychle, spolehlivě a bezpečně komunikovat, musí být správně propojeny do počítačové sítě.

Bezdrátové sítě

ilustrace

Jsou místa a situace, které nelze řešit snadno a levně jinak. A cena často hraje roli především. Nezanedbatelné je i pohodlí, WiFi je ideální pro občasné a krátkodobé připojení většího množství počítačů. Případně pro propojení míst v přímé viditelnosti, ale přes jinak nepřekonatelnou překážku, vzdálenost...

Bohužel jakékoli bezdrátové řešení je navzdory neustálému zlepšování už z principu méně spolehlivé. Spolehlivost připojení bývá ovlivněna místními podmínkami. Jsou místa s tak velkou koncentrací WiFi sítí, že je obtížné provozovat WiFi na větší vzdálenosti a rychlost přenosu dat může citelně kolísat, v horším případě může docházet i k odpojování.

ilustrace

Bezdrátové připojení může být snadno a bez rizika odposloucháváno. Vždy hrozí riziko (byť malé), krádeže dat a nelegálního připojení do firemní sítě. Proto je důležité dbát na správné nastavení zabezpečení, správnou volbu šifrování i na používání silných hesel. Žádná firma nechce nevědomky vysílat svá interní data do širokého okolí.

Datové rozvody

Metalické datové rozvody stále patří k nejspolehlivějším řešením počítačových sítí. Za rozumnou cenu mohou být velmi rychlé, spolehlivé, bezpečné a dostatečně univerzální. Jedinou nevýhodou metalických rozvodů je obtížnější změna polohy přípojných míst, ale i to lze do určité míry řešit použitím vhodných elektroinstalačních prvků, nebo rozumným předimenzováním.

ilustrace

Komunikace musí být v první řadě spolehlivá, komunikaci po stíněných kabelech je výrazně obtížnější rušit než jakékoli rádiové vysílání.

Dnes se běžně používá gigabitový ethernet a rychlé bezdrátové spoje se blíží stomegabitu. Datové rozvody lze přitom projektovat s mírnou rezervou pro potenciální nasazení desetigigabitového ethernetu. Záleží pouze na vhodném výběru komponent a rozumném kompromisu mezi kvalitou a cenou.

Rychlost komunikace po metalických rozvodech bude vždy vyšší i kdyby výrobce WiFi uváděl rychlost stejnou, protože přenos dat po ethernetu probíhá mezi počítači a switchem obousměrně a na ostatních počítačích nezávisle (kromě toho se kterým komunikuje), tím se lépe rozkládá zátěž, zatímco WiFi je z principu síť kolizní, počítače musí čekat až někdo jiný odešle data a navzájem se zpomalují.

V metalických rozvodech můžete kdykoli přidat další switch, síťovou kartu do serveru a vytvořit zcela oddělený segment, tím i oddělit počítače, které potřebují komunikovat rychleji než ostatní. Na WiFi toho lze dosáhnout obtížněji a s horšími výsledky.

Pokud z nějakého důvodu potřebujete do různých kanceláří zavést místo ethernetu telefon, nebo rozdělit segmenty pro různou techniku, je snadné překonfigurovat spojení v rozvaděči prostým přemístěním propojky do jiného switche, nebo telefonní ústředny. V nouzi není problém po jednom kabelu vést dva datové spoje, ovšem za cenu omezení rychlosti na 100MBit.

Po ethernetu už dávno nekomunikují jen osobní počítače, ale i spousta jiných zařízení. A techniky, kterou lze připojit neustále přibývá.

Používané kabely

foto kabelu

Aktuálně obvykle používáme pro kratší spoje kabely Cat 6A, které jsou certifikované pro 1GBit rozvody a mají rezervu pro případné použití 10GBitu. Pro větší vzdálenosti, nebo místa, kde na spolehlivosti více záleží umíme nabídnout kabely Cat 7, které se dosud používají jen velmi sporadicky. V případě, že je důležitá cena, lze vždy najít řešení a optimalizovat použití levnějšího materiálu tam, kde to není kritické. Rozhodující slovo má vždy zákazník.

Projektování sítí

Jsme schopni navrhnout optimální rozvody na základě informací o prostorách, kde má být síť realizována. Sestavíme Vám rozpočet jak na realizaci samotných rozvodů, tak i na další techniku potřebnou k sestavení kompletní síťové infrastruktury.

nahled vykresu

Máme dostatek zkušeností, abychom Vám dokázali správně poradit, kde ušetřit a naopak, kde se šetření vyhnout, protože by se Vám to v budoucnu mohlo prodražit.

V případě, že se jedná o kompletní přestavbu kancelářských prostor jsme schopni ve spolupráci s firmou ETS montáže zkoordinovat realizaci datových rozvodů se silovými napájecími rozvody.

Správně projektovaná a zdokumentovaná síť usnadňuje a zlevňuje správu, protože správa je časově méně náročná.

Pokud přemýšlíte o realizaci datové sítě v novostavbě, tak je vhodné takový rozvod uvažovat nejpozději v okamžiku, kdy stojí hrubá stavba. Jen tak lze najít opravdu optimální řešení bez případných zbytečných stavebních úprav a tím nákladů navíc.

Není problém zrealizovat síť i v prostorách plně zařízených. Lze použít různé stavebnicové elektroinstalační systémy a samotná realizace může být čistá. Doporučujeme konzultovat konkrétní situaci.

Datové rozvaděče

Mají-li být data uložená na HDD serverů opravdu v bezpečí, tak nestačí jen spolehlivý server a pravidelné zálohování, ale je velmi vhodné server umístit na takové místo, kde se nemůže tak snadno přihodit fatální nehoda.

ilustrace

Úhledný datový rozvaděč - rack může být chloubou každé počítačové sítě. Není možné firemní data skladovat na serveru o který někdo může zakopnou ve skladu. Takový server je doslova potenciální katastrofou. Rack už dávno není nadbytečným luxusem, ale praktickou součástí firemní sítě. Umožňuje techniku chránit před neoprávněnými zásahy uživatelů, nebo nehodami a zároveň usnadňuje správu, protože strukturu sítě při správném použití výrazně zpřehlední. To přináší i menší časovou náročnost a tím náklady na správu sítě v budoucnu.

Nabízíme zajištění a montáž různých datových rozvaděčů od opravdu malých a levných 10", kam se vejde např. malý switch, patch panel a ADSL modem až po klasické 19" rozvaděče osaditelné několika switchi, patch panely, servery, záložním zdrojem, ventilací ...

 

© Elite Computers 2018